Schriftelijke Instructies.nl

Schriftelijke Instructies

Volgens het ADR.


ADR Schriftelijke instructies 2024

Hier vindt u de meest actuele ADR Schriftelijke Instructies (Voorheen de gevarenkaarten). Deze schriftelijke instructies zijn officieel opgesteld door de UNECE of door de regeringen van de desbetreffende ADR landen. Veel ADR Schriftelijke Instructies zijn al enige tijd geleden uitgegeven; de meest recente Nederlandse ADR Schriftelijke Instructies stamt uit 2017. U kunt eenvoudig vaststellen of u over de momenteel geldige en meest recente schriftelijke instructies beschikt; op pagina 3 moet klasse 9 twee etiketten tonen, nr. 9 en nr. 9A.

schriftelijke instructies ADR jolmers 2024

5.4.3 ADR - Schriftelijke instructies.


5.4.3 Schriftelijke instructies.

5.4.3.1 Als hulpmiddel tijdens een noodsituatie na een ongeval, die kan voorkomen of optreden tijdens het vervoer, moeten schriftelijke instructies in de in 5.4.3.4 gespecificeerde vorm worden meegevoerd in de cabine van de bemanning van het voertuig en zij moeten snel beschikbaar zijn.

5.4.3.2 Deze instructies moeten door de vervoerder aan de bemanning van het voertuig worden verschaft vóór het begin van de reis en gesteld zijn in een taal/talen die elk lid kan lezen en begrijpen. De vervoerder moet waarborgen dat elk lid van de betrokken bemanning van het voertuig de instructies begrijpt en in staat is deze naar behoren toe te passen.

5.4.3.3 Vóór het begin van de reis moeten de leden van de bemanning van het voertuig zich op de hoogte stellen van de gevaarlijke goederen die zijn geladen en de schriftelijke instructies raadplegen wat betreft bijzonderheden van de te treffen maatregelen in het geval van een ongeval of een noodgeval.

5.4.3.4 De schriftelijke instructies moeten wat betreft vorm en inhoud overeenkomen met het volgende model van vier bladzijden.

Versie 2024.


Sitemap | Powered by Jolmers ADR